93 351 41 38

Vídeo Anàlisi

La seguretat més precisa i eficaç.

Calibració

¿Per qué vídeo anàlisi?

L'anàlisi de vídeo fa que els sistemes de seguretat perimetral siguin molt més robusts que mitjançant l'ús d'unes altres productes o tecnologies.

Altres tecnologies poden proporcionar un cert nivell de seguretat, i els sistemes passius poden evitar algunes intrusions, però a canvi de falses alarmes no verificables.

Els sistemes que incorporen anàlisis de vídeo poden detectar amb precisió intrusions en grans superfícies i a grans distàncies. Són molt difícils d'esquivar per un possible intrús, ja que cobreixen la major part de la zona vigilada i no només una prima zona perimetral. Detecten comportaments sospitosos en zones d'accés restringit.

Els sistemes *DAVANTIS, correctament programats, (amb *DAVANTIS aquesta és una tasca fàcil i intuïtiva), generen molt poques falses alarmes i les alarmes es poden *video verificar molt ràpidament. Els sistemes incorporen mecanismes d'aprenentatge automàtic que permeten la seva adaptació a canvis ambientals com a variacions de llum, canvis en les ombres, núvols, períodes de pluja, moviments provocats pel vent, o fins i tot insectes o ocells que volen per la zona monitoritzada.

L'anàlisi de vídeo redueix els costos d'operació i manteniment causats per la complexitat de verificació, que condueix a danys o robatoris, a excés de falses alarmes i a costos de transmissió i emmagatzematge de dades innecessàries.

Vídeo anàlisis petites instal·lacions

Aquest sistema d'anàlisi de vídeo ofereix grans prestacions de seguretat a petites instal·lacions. Dissenyat per funcionar amb càmeres dia/nit enviant alarmes a la CRA per a la seva supervisió remota.

El sistema d'anàlisi de vídeo és ideal per a la protecció de petits espais, unint l'anàlisi de vídeo i la supervisió d'una central receptora.

Petites instal·lacions

Vídeo anàlisi per a seguretat perimetral en entorns industrials

És un potent sistema d'anàlisi de vídeo, caracteritzat per una ràpida i simple instal·lació i una fàcil engegada amb la tecnologia SmartWalk.

El sistema està dissenyat per integrar-se amb la vigilància per vídeo CCTV existent i és ideal per detectar i classificar a les persones i vehicles que representin una amenaça en la seguretat.

Entorns industrials

Vídeo anàlisi per a protecció de grans perímetres

Sistema d'anàlisi de vídeo de gran abast dissenyat per a la connexió de càmeres tèrmiques i visibles.

Aquest sistema d'anàlisi de vídeo és ideal per a funcions de seguretat en grans superfícies i propietats a l'aire lliure amb vigilants de seguretat, ja sigui amb la seva pròpia sala de control, o mitjançant un enllaç a una CRA (central receptora d'alarmes).

A causa de la varietat d'òptiques disponibles en les càmeres tèrmiques és possible controlar distàncies més grans amb menys càmeres.

Grans perímetres

Usem la tecnologia més avançada per garantir el grau més alt de seguretat.

Sobre NAS

Usem la tecnología més avançada per garantir el grau més alt de seguretat.

On som

D. Ronda Ramon Otero Pedrayo, 36 Local 3
08860 Castelldefels (Barcelona)
T. 93 351 41 38
F. 93 636 35 65
E. info@nas.cat

Legalització

La nostra instal·lacions de sistemes de seguretat són legalitzades per la DSGC (Direcció General de Seguretat Ciutadana), amb el nombre d'homologació REESC 2013/005. En l'apartat de sistemes de detecció incendis som empresa autoritzada i inscrita en el registre d'agents de la seguretat industrial RASIC 005003661.

Central Receptora d'Alarmes