93 351 41 38

Manteniment

Mantenimiento

El nostre objectiu és garantir el correcte funcionament de les instal·lacions, mantenint el més elevat nivell de qualitat amb un cost mínim. Per a això minimitzem els temps de les seves resposta en l'atenció d'avaries i la seva resolució, a més de complementar el nostre servei d'assistència amb l'assessorament tècnic amb la finalitat de millorar el sistema.
Realitzem periòdicament els manteniments preventius segons la normativa, correctius i avaries.
El servei de Manteniment de Sistemes de Seguretat garanteix el perfecte funcionament dels sistemes, a més d'assegurar que les instal·lacions compleixin amb les normatives vigents.

CRA Central Receptora de Alarmas

CRA Central Receptora d'Alarmas

Connectat a la central receptora d'alarmes les 24 hores, on es reben els avisos d'alarma, i es generen les actuacions de les forces de seguretat i els mitjans d'emergència.

Servicio de mantenimiento

Servei de mantenimient

  • Manteniment preventiu amb visites periòdiques programables d'un tècnic especialitzat conforme al reglament.
  • Manteniment correctiu amb desplaçament del tècnic per a atenció d'avaries en temps reduïts.
  • Diagnòstic de maquinari i gestió de reparació.
  • Informi detallat de la situació i funcionament de tots els equips i propostes de millores.
  • Assistència tècnica per a la resolució de problemes i suport operatiu.

Usem la tecnologia més avançada per garantir el grau més alt de seguretat.

Sobre NAS

Usem la tecnología més avançada per garantir el grau més alt de seguretat.

On som

D. Ronda Ramon Otero Pedrayo, 36 Local 3
08860 Castelldefels (Barcelona)
T. 93 351 41 38
F. 93 636 35 65
E. info@nas.cat

Legalització

La nostra instal·lacions de sistemes de seguretat són legalitzades per la DSGC (Direcció General de Seguretat Ciutadana), amb el nombre d'homologació REESC 2013/005. En l'apartat de sistemes de detecció incendis som empresa autoritzada i inscrita en el registre d'agents de la seguretat industrial RASIC 005003661.

Central Receptora d'Alarmes